Træpiller og miljø – information om hvordan træpiller og miljø påvirker hinanden

Opvarmes dit hjem med træpiller så læs mere om, hvordan træpiller og miljø spiller sammen. Denne artikel vil give dig grundig information om, hvordan træpiller og miljø er forbundet, og hvad du som forbruger især skal være opmærksom på.

Anvender du træpiller som en del af opvarmningen af dit hus, så bør du naturligvis også vide noget om, hvordan træpiller påvirker miljøet. Træpiller er generelt blevet anset som et miljømæssigt godt produkt, som forurener mindre end mange af de øvrige energi-former, som vi anvender til at opvarme vores hjem med.

Denne artikel vil fortælle mere om træpiller og miljø, og hvordan du kan opvarme dit hus uden at skulle føle dårlig samvittighed.

Træpiller og miljø – kort fortalt

De miljømæssige bivirkninger ved afbrænding af træpiller betragtes normalt som værende ganske små. De mest vigtige miljømæssige påvirkninger er her relateret til stoffer, som udledes til luftmiljøet via de røggasser, som dannes under forbrændingsprocessen. Derudover er der naturligvis også en vis udledning af drivhusgasser i forbindelse med fremstilling af træpillerne såvel som distributionen af dem.

Derudover taber træpiller omkring 20 procent af deres energiindhold i forbindelse med forbrændingsprocessen. Disse 20 procent – som betyder, at man kun udnytter 80 procent af træpillernes energi til at opvarme huset – går især tabt i forbindelse med varmetab og i perioderne, hvor man henholdsvis starter og stopper forbrændingen af træpillerne.

Træpiller og miljø – energiforbrug ved tilvejebringelse

Energiforbrug ved tilvejebringelse dækker her over den energi, som må investeres for at tilvejebringe et givent gode. Energiforbrug ved tilvejebringelse for typiske danske energi-former er her som følger:

  • Danske træpiller: 627 megajoule/ton
  • Importerede træpiller: 787 megajoule/ton
  • Naturgas: 2840 megajoule/ton
  • Olie: 4617 megajoule/ton
  • Kul: 1764 megajoule/ton

Som det kan ses af ovenstående tal, så koster det proportionelt set langt mindre at tilvejebringe et ton træpiller sammenlignet med mere klassiske energiformer såsom naturgas, olie og kul. Som tallene også viser, så gælder dette uanset om træpillerne er danske eller importerede fra udlandet.

Udledning af røg

Endelig i forbindelse med træpiller og miljø skal man altid huske at nævne forholdet omkring udledning af røggasser. Målet med enhver afbrænding af træpiller er at få en så fuldstændig forbrænding som muligt. Imidlertid, når dette ikke sker, så vil resultatet ofte være udledning af miljøskadelig kulmonoxid gennem nogle af de røggasser i træpillerne, som ikke når at blive forbrændt.

Måden at minimere denne udledning så meget som muligt er primært ved at sikre, at der er det rette blandingsforhold mellem ilt og brændsel. Så frem der er for meget eller for lidt ilt, så vil det resultere i mangelfuld forbrænding. Derfor gælder det således om at finde præcist det rette blandingsforhold, som medfører en så komplet afbrænding som muligt.