Sikkerhedsforhold ved træpiller – opnå optimale sikkerhedsforhold for dine træpiller

Opvarmer du en bygning vha. træpiller så få god og relevant information om sikkerhedsforhold ved træpiller. Sikkerhedsforhold ved træpiller er nødvendig viden for alle, som omgås med træpiller på daglig basis.

Fyring med træpiller udgør ikke nogen specielt stor sikkerhedsrisiko for danske husstande. Imidlertid, som med alle forhold der har med energi og ild at gøre, er der visse forholdsregler, som man altid bør træffe. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke sikkerhedsforhold ved træpiller, som du bør bide særligt mærke i.

Sikkerhedsforhold ved træpiller – forebyggelse af brand

Som bruger af træpiller skal du i særdeleshed være opmærksom på risikoen for brand. I forbindelse med optænding, kedelrengøring og lignende situationer, bør du her være forsigtig med, at gløder og ild ikke ved et uheld slipper ud af fyrboksen. I særdeleshed skal du være opmærksom på fænomenet ”tilbagebrand”, som beskriver en situation, hvor ilden fra ovnen forplantes bagud til dit brændselslager og andre nærtliggende rum og bygninger. Sørg i denne forbindelse altid for at opbevare dit lager af træpiller i et andet rum end der, hvor du har din træpille-ovn.

I tillæg hertil indeholder træpiller en hel del støv. Dette er især tilfældet ved omladning og indblæsning af træpiller på silo eller lager. En særlig stor fare for brand er der i denne forbindelse, når lageret ligger på loftet over fyrrummet. På dette sted udgør støv en særlig risiko for udbrud af brand, og du bør med jævne mellemrum sørge for at fjerne dette støv ved hjælp af støvsugning.

Endelig er det ofte en god ide at have en ildslukker eller en vandhane med slange i det samme rum, som fyret er i. På den måde sikrer du, at du hurtigt kan få slukket en mindre brand, før den bliver langt større.

Øvrige relevante sikkerhedsforhold ved træpiller

En anden relevant fare mht. sikkerhedsforhold ved træpiller er dampeksplosioner. Dette sker, når dampen fra vandet udvider sig meget kraftigt og ikke har mulighed for at slippe ud af kedlen i tide. Stort set alle moderne træpille-ovne er dog med tiden blevet udstyret med sikkerhedsventiler og en ekspansionsbeholder netop for at undgå en dampeksplosion.

Endelig skal du naturligvis også opstille dine kedler og dine ovne således, at den varme, som de udleder til omgivelserne, ikke er i en sådan grad, at der er risiko for udvikling af brand. Du anbefales i denne forbindelse at undgå at placere dine kedler og ovne for tæt op af mure og vægge og for tæt på møblement og tæpper, som der let kan gå ild i.

Ligeledes bør du sørge for, at fyrrummet altid er rent, så du undgår ophobning af træstøv, almindelig støv og lignende faktorer, som kan forårsage en brand.