Råvarer til træpiller – find ud af hvilke råvarer der er i dine træpiller

Er træpiller en fast bestanddel af din husopvarmning, så læs mere her om hvilke råvarer til træpiller, som benyttes under produktionen. Råvarer til træpiller består bl.a. af rent træ, træaffald, hør, bomuld, ispinde og meget andet.

Mange danskere er over de senere år begyndt at anvende træpiller, når de skal have opvarmet deres hus. I denne artikel vil du kunne læse mere om, hvordan træpiller fremstilles, og hvilke råvarer til træpiller, som lovligt kan anvendes i produktionsprocessen.

Tilladte råvarer til træpiller

Det danske marked inden for træpiller er stærkt lovmæssigt reguleret af såvel dansk lov samt EU-forordninger. Konsekvensen af dette har været, at der er skrappe kriterier for, hvilke råvarer som man må og ikke må anvende i produktionen af træpiller.

Blandt de tilladte råvarer til træpiller er den vigtigste selvfølgelig træ. Træ kan i denne forbindelse opdeles i tre kategorier: Råtræ, rent træ og træaffald. Råtræ inkluderer her bark, skovflis og ubehandlet savværksflis, mens rent træ indebærer spåner og savsmuld uden indhold af lak, lim, folie, imprægnering, maling, beslag, søm, skruer og lignende. Endelig indebærer træaffald de restprodukter, som opstår i forbindelse med bearbejdning af rent træ med et lim-indhold på maksimalt én procent.

Hovedbestanddelen af træpiller vil altid være træ. Imidlertid er det lovligt også at anvende en lang række andre råvarer i forbindelse med produktionen af træpiller. Disse råvarer anvendes især, når efterspørgslen efter træpiller er stor, og producenterne skal ty til alternative råvarer end blot træ. De lovligt tilladte råvarer ud over træ er i denne forbindelse som følger:

  • Halm og stråtage
  • Frugtrester
  • Ubehandlet korn og ubehandlede frø
  • Sten og kerner fra bær og frugter
  • Ubehandlet hør og bomuld
  • Grøntpiller og malt
  • Frø- og nøddeskaller
  • Ispinde med paraffin-indhold på ikke mere end 1 procent
  • Tobaksaffald (i form af tobaksblade, stilke etc.)

Ikke-tilladte råvarer til træpiller

Blandt de ikke-tilladte råvarer til træpiller er det her mest væsentligt at nævne forbuddet mod behandlet træ. Således er det i produktionen af træpiller ikke tilladt at anvende træ, som er malet, imprægneret eller på anden måde har været overfladebehandlet.

Derudover er det naturligvis heller ikke tilladt at anvende metal, plastik og lignende materialer i produktionen af træpiller grundet de miljøskadelige stoffer, som disse materialer frigiver, når de smelter.