Forbrænding af træpiller – artikel om korrekt forbrænding af træpiller

Bruger du træpiller som brændmiddel så få mere information om forbrænding af træpiller her. Forbrænding af træpiller er en sofistikeret teknik, som især kræver en korrekt blanding af ilt og brændsel.

Anvender du træpiller i din daglige opvarmning af dit hus, så kan det være relevant at vide noget om processerne omhandlende forbrænding af træpiller. I denne artikel kan du læse mere om de teoretiske elementer omkring forbrænding af træpiller, såvel som hvordan du rent praktisk opnår en bedre træpilleforbrænding.

Faser i træpilleforbrænding

Når træpiller forbrændes, så sker det typisk i de fire følgende faser: Tørring og fordampning af vand, afgasning (også kaldet pyrolyse), gasforbrænding og koksudbrænding. Når du afbrænder træpiller frigives 80 procent af al energi som gas, mens de resterende 20 procent frigives fra koksen.

Gode teknikker ved forbrænding af træpiller

Når du afbrænder dine træpiller, så er det vigtigt, at de forbrændes så fuldkomment som muligt. Hvis det ikke sker, går der ressourcer til spilde, hvilket er til skade for såvel din pengepung som for miljøet. Nogle af de ting, som du især skal holde øje med, indebærer:

  1. Brændsel og ilt skal blandes i et bestemt forhold. Det er her vigtigt, at du opnår en så god kontakt som muligt mellem ilten og træets brandbare bestanddele. Jo større kontakt, jo hurtigere og bedre forbrænding vil du opnå.
  2. Der skal foregå varmestråling fra det antændte brændsel til det nye brændsel. Hvis ikke, så vil ilden gå ud.

Forbrænding af træpiller ved brug af mindre anlæg

Forbrænder du som de fleste træpiller i små ovnanlæg i dit hus, så er der flere ting, som du skal være ekstra opmærksom på. Især skal du sørge for, at du hele tiden tilfører din ovn tilstrækkelig med ilt. Træ indeholder en meget høj grad af gas og for at få disse gasarter til at brænde, så skal de altid blandes med ilt i de rette mængder.

Hvis der ikke tilføres tilstrækkelig med luft, så vil opvarmningen og forbrændingen af gasserne være ufuldstændig med den konsekvens, at de vil stige op gennem skorstenen som forurenende kulmonoxid. Og hvis der er for meget luft, vil opvarmningen af den overflødige luft kræve varme, som vil stige op gennem skorstenen som røg med en for varm temperatur.

Endelig så kan for meget luft også medføre, at gasserne afkøles, hvilket igen paradoksalt nok vil resultere i mangelfuld udbrænding af gasserne i træpillerne. Som dette viser, så gælder det i forbindelse med forbrænding af træpiller om at tilføre nøjagtigt den rette mængde luft til din træpille-ovn, så du er sikker på, at træpillegasserne udbrændes så fuldstændigt som muligt.